De missie van PB Mediation

Wij willen onze klanten toegang bieden tot professionele bemiddeling in een veilige omgeving waarin zij het vertrouwen en de ruimte krijgen om open en eerlijk met elkaar in gesprek te komen. We maken ons sterk om mensen te laten zien dat er een betere manier is om conflicten op te lossen, zonder juridische procedure.

 

De visie van PB Mediation

Wij zien graag dat steeds meer mensen de voordelen van mediation ervaren. Dat partijen met tegengestelde belangen onderling toch tot een overeenstemming komen. Door dit te faciliteren en ondersteunen helpen we de kans op escalatie, die uitmondt in een juridische procedure, voorkomen. We begeleiden gesprekken in een vertrouwenwekkende, veilige omgeving. Zo komen partijen snel tot de essentie van de kwestie. 

 

Onze kernwaarden

Veilig en vertrouwd: de cruciale basis voor mensen om hun gevoelens te durven uitspreken. Dit is belangrijk om de emotionele lading op het onderwerp voorzichtig te laten zakken.

Transparant en onpartijdig: wij richten ons niet op ‘de schuldvraag’, maar vinden het belangrijker dat alle partijen in de toekomst weer door één deur kunnen.

Gedreven en open: we maken ons sterk voor alle partijen in het conflict en stimuleren hen om open naar elkaar te zijn, alle opties bespreekbaar te maken. Een vereiste is wel dat alle partijen de wens hebben er samen aan uit te komen.


Aangesloten bij: