Conflicten tussen familie- of (stief)gezinsleden

Je had het nooit verwacht, maar toch is er iets voorgevallen waardoor jullie elkaar niet meer in de ogen kunnen kijken. Jullie ooit zo sterke familieband is verstoord geraakt of zelfs verbroken. Hoe langer dit duurt, hoe moeilijker het is om de relatie te herstellen. Veel conflicten ontstaan door onenigheid over een erfenis, botsende karakters of het gedrag van een bepaald familielid. Daarnaast komen conflicten ook regelmatig voor in samengestelde gezinnen. Voor kinderen kan het accepteren van een nieuwe partner van hun vader of moeder namelijk best lastig zijn.

 

Waar kan familiemediation uit bestaan?

De bemiddelaars van PB Mediation helpen je bij het oplossen van diverse soorten familieconflicten. Maar dat niet alleen, ze bieden ook informatie en coaching aan waarmee conflicten of ruzies voorkomen kunnen worden. We ondersteunen je onder andere door middel van:

  • relatiebemiddeling;
  • bemiddeling bij familieruzies en -conflicten;
  • stiefplancoaching voor samengestelde gezinnen;
  • het opstellen van een ‘meegroei-omgangsregeling’.

 

Een belangrijke voorwaarde bij mediation

Om familiebemiddeling te laten slagen, is het cruciaal dat alle betrokkenen bereid zijn eraan mee te werken. Het samen tot een oplossing willen komen is namelijk de belangrijkste factor om mediation te laten slagen. Een mediator zorgt ervoor dat het gesprek niet gaat over wie er schuldig is, maar over hoe jullie het samen kunnen oplossen.

PB Mediation is MfN-gecertificeerd, dat wil zeggen dat wij zijn opgenomen in het kwaliteitsregister van deze neutrale stichting.

 

Wil je meer weten over familiemediation?

Bezoek dan onze website ‘echtscheiding en meer…’.
Hier vind je een compleet overzicht van alle diensten van PB Mediation omtrent echtscheiding en familieconflicten.


Aangesloten bij: